Tjenester

 

Vi kan hjelpe med:

Ikon av graf

Regnskap

Vi fører regnskap for mange typer næringsdrivende. Vi kan føre hele regnskapet og ta hånd om løpende bilagsregistrering, fakturering, purring, avstemninger, periodiske rapporter.

Ikon av bankkort

Lønn

Rising Regnskap AS bistår gjerne din virksomhet med lønnsarbeidet. Lønn er et komplisert fagfelt og fallgruvene er mange. Våre ansatte tar årlige kurs for å holde seg oppdatert. Derfor vil du alltid finne ansatte hos oss som er gode på lønn.

Ikon av presentasjon

Årsoppgjør

Vi utarbeider årsoppgjør for både aksjeselskap, ansvarlig selskap og personlig næringsdrivende. Vi sender også inn skatteskjema til Skatteetaten og årsregnskap til Brønnøysundregisteret.

Ikon av person

Rådgivning

Både i tilknytning til våre regnskapsoppdrag, men også for øvrige kunder kan vi tilby rådgivning. Dette kan være bistand ved registrering av foretak, etablering av selskap, hjelp med protokoller vedrørende selskap.

Ikon av et hus

Eierskifte

Vi har lange tradisjoner med å yte bistand i forbindelse med eierskifter og generasjonsskifter i landbruket. Ta gjerne kontakt med vår eierskifteveileder Ole Petter Gonsholt.