Regnskapstjenester

Regnskapstjenester
Vi fører regnskap for mange typer næringsdrivende. Vi kan føre hele regnskapet og ta hånd om løpende bilagsregistrering, fakturering, purring, avstemninger, periodiske rapporter, årsoppgjør og innlevering av alle offentlige oppgaver.
Ønsker du hjelp til lønnskjøring kan vi også påta oss dette.

De fleste av våre kunder driver virksomhet i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner, men vi tar gjerne også oppdrag utenom dette.

Kontorsjef til leie

Ønsker du at regnskap, fakturering og lønnskjøring foregår ute på ditt kontor, kan vi ordne dette. Vi kan komme ut til deg og foreta det meste av kontorfunksjon innen alt som har med regnskap, f.eks et par dager i måneden eller etter behov. På den måten vil du alltid være oppdatert og regnskapet vil være ajour, og vi avlaster deg med papirarbeidet.


Duett.no MinSide

Duett.no MinSide er webløsningen i økonomisystemet Duett, der vi som regnskapskontor kan gi deg som kunde tilgang til eget regnskap. MinSide er online, alltid oppdatert og 100 % webbasert. MinSide kan brukes på mobil, nettbrett og pc, og er lett å bruke. I MinSide får du løpende tilgang til registrering av timer og fakturaer, samt oppdaterte og levende rapporter. Dette gir enklere datafangst og innblikk i og forståelse av eget regnskap. På den måten blir et oppdatert regnskap i større grad et styringsverktøy for den enkelte kunde. Duett.no MinSide er et viktig element i digitalisering av regnskapet, og gir mulighet for et enda tettere samarbeid mellom regnskapsfører og kunde. Duett.no Minside gir følgende muligheter: Fakturering, timeregistrering (via app), grafiske rapporter og analyser med Drilldown, attestasjon og betaling. Les mer om dette på nettsider til Daldata MinSide, eller ta kontakt med daglig leder hvis du ønsker mer informasjon.

Kople deg opp til vår server

Vi kan tilby deg som kunde en VPN (Virtuelt Privat Nettverk) løsning.
Det vil si at du sitter på ditt kontor, hjemme eller hvor som helst i verden og kopler deg opp til regnskapet på vårt kontor. Du kan lage dine fakturaer selv, sende dem ut og motta innbetalinger på OCR. På den måten kan du ha kontroll på din reskontro hver dag.
Du kan også føre større deler av regnskapet ditt selv. Vi kan kople oss opp og gi deg gode råd med føringen. På denne måten kan regnskapet være oppdatert til enhver tid, og du kan også når som helst gå inn i regnskapet og se hvordan den økonomiske situasjonen er.
Regnskapsprogrammene vil alltid være oppgradert til siste versjon uten at du bør bekymre deg for det.
Alt du trenger er en internettforbindelse.

Landbruksregnskap

En stor del av våre kunder består av små og store gårdsbruk i vårt distrikt. Våre medarbeidere har lang erfaring og stor kompetanse på de forskjellige delene av et landbruksregnskap. Vi kan ta hånd om hele regnskapet fra a til å inkludert selvangivelse for personlig næringsdrivende. Ønsker du å forestå løpende bilagsregistrering selv er dette selvsagt mulig , og så kan vi ta årsavslutningen.

Vi benytter Duett regnskapsprogram, som er det ledende regnskapsprogrammet for landbruksregnskap.

Våre 350 kunder innen landbruket gir oss en solid kompetanse på området og vi anser oss som det ledende regnskapskontoret i Grenland innen landbruksregnskap.