Rådgivning

Både i tilknytning til våre regnskapsoppdrag, men også for øvrige kunder kan vi tilby rådgivning knyttet til din økonomifunksjon.

Dette kan være:

- bistand ved registrering av foretak
- bistand ved etablering av aksjeselskap eller ansvarlig selskap
- hjelp med protokoller vedr selskap
- generasjonsskifte, særlig innen landbruk, men også øvrig virksomhet.

Ta gjerne kontakt med våre eierskifteveileder:

Ole Petter Gonsholt, Tlf.: 355 91 436, Epost: olepetter@rire.no