Lønn

Rising Regnskap As bistår gjerne din virksomhet med lønnsarbeidet. Vi kan f.eks foreta følgende oppgaver:

  • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlaget
  • Utsending av lønnsslipper og utbetalingsliste
  • Feriepengeberegning og lister
  • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  • Lønns-og trekkoppgaver ved årets slutt.
  • Event andre rapporter

Vi benytter Norges ledende dataprogram System 5 fra Huldt & Lillevik i vårt lønningsarbeid.

Vi nevner også at LØNN er et meget komplisert fagfelt og fallgruvene er mange. Våre folk tar årlige kurs for å holde seg oppdatert.
Derfor vil du alltid finne ansatte hos oss som "kan lønn".