Fakturering

Vi kan bistå med å sende faktura til dine kunder. Du sender fakturagrunnlag til oss og vi sørger for oppsett av faktura ihht til kravene og sender denne til din kunde. Vi kan bokføre disse elektronisk direkte inn i regnskapet og følge opp utestående fordringer.

Vi kan også hjelpe deg med å komme igang med OCR. Da vil innbetalinger i banken bli registrert rett i ditt regnskap. Dette reduserer arbeidsmengden, og fører til at utestående fordringer får en bedre oppfølging.

Du kan også kople deg opp mot vår server og fakturere derfra. Da vil alle fakturaer som du sender havne rett i regnskapet. Dette sparer oss for mye arbeid, og dere får tilsvarende mindre regnskapshonorar. Flere av våre kunder er nå inne på denne ordningen, og det fungerer svært godt.