Årsoppgjør

  • Selvangivelse og tilhørende ligningsskjemaer
  • Levering til det offentlige
  • Skatteberegning
  • Årsregnskap med noter
  • Protokoller vedr generalforsamling og selskapsmøter.
  • Samarbeid med revisor
  • Rådgivning vedrørende skattemessige disponeringer

For enkeltpersonforetak benytter vi Duett regnskapsprogram til årsavslutning og innsendelse til skatteetaten. For selskap benytter vi Total årsoppgjørsprogram.

Vi kan bistå med årsavlutning for både aksjeselskap, ansvarlig selskap og personlig næringsdrivende.