Takseringsreglene for 2017

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2017.
Takseringsregler 2017