Årsoppgjør

Vi kan bistå med årsavlutning for både aksjeselskap, ansvarlig selskap og personlig næringsdrivende.

  • Selvangivelse og tilhørende ligningsskjemaer
  • Levering til det offentlige
  • Skatteberegning
  • Årsregnskap med noter
  • Protokoller vedr generalforsamling og selskapsmøter.
  • Samarbeid med revisor
  • Rådgivning vedrørende skattemessige disponeringer
For enkeltpersonforetak benytter vi Duett regnskapsprogram til årsavslutning og innsendelse til skatteetaten. For selskap benytter vi Total årsoppgjørsprogram.